Hannu Hilanne
Hannu Hilanne (Synt. 1967) on kouluttautunut Turun yliopistossa opiskellen pääaineena tietojenkäsittelyoppia. Hannu on ollut Mertor Oy nimisen yrityksen kantavia voimia Suomen johtavan kunnallisen hätäkeskustietojärjestelmän suunnittelijana ja toteuttajana. Myöhemmin Mertor Oy lavensi toimintaansa koskemaan myös muita turvallisuussektorin toimijoita, joiden ATK-avusteisten operatiivisten järjestelmien osaaminen tuli Hannulle tutuksi nimenomaan asiakasrajapinnassa tehdyn kenttätyön perusteella. Pienessä yrityksessä toimiminen takasi Hannulle laaja-alaisen näkemyksen toimitusprojektien kokonaisuudesta.

Vuonna 2002 tapahtuneessa yrityskaupassa Hannu siirtyi Novo Meridianin ja WM-data:n kautta Logicalle.  Noina aikoina Hannu toimi yleisen turvallisuuden parissa tuote- ja projektipäällikkönä. Koko maan kattavan pitkäaikaisen toiminnan kautta Hannulle on syntynyt  kattava kontakti-verkosto.

Vuonna 2011 Hannu siirtyi uusien haasteiden pariin pöydän toiselle puolelle sairaanhoitopiirien tietohallinnon palveluntuottajana toimivaan Medbit Oy:hyn. Hannu oli Medbit Oy:ssä projektipäällikkönä haastavien mutta niin mielenkiintoisten ja monipuolisten tehtävien parissa, kunnes perusti oman yrityksen San Sai Solutions Oy:n tuottamaan ensihoidon ja päivystyksen kipeästi kaipaamia potilastietojärjestelmiä.

Hannun perheeseen kuuluu aviovaimon lisäksi kolme lasta. Kaksi heistä on jo täysi-ikäisiä ja kolmaskin viittä vaille. Sotilasarvoltaan Hannu on korpraali
.


Toteutusesimerkkejä
Toimialaosaaminen
• Palo- ja pelastustoimi
• Hätäkeskukset
• Terveydenhuollon ratkaisut, ensihoito
• Johtamisjärjestelmät
• Yksityssektorin turvallisuuspalvelut
• Teollisuuden valvomoratkaisut
• Kansallisen turvallisuuden ratkaisut
• Puolustusvoimien turvallisuusratkaisut
30 vuotta IT-toimintaan liittyvä kokonaisvaltainen ja moni-
puolinen osaaminen eri rooleissa työuran aikana. Otteita teknisestä osaamisesta:
• Object1
• Visual Basic
• C
• Delphi
• MS SQL Server
• Oracle, Interbase, Sybase
• MapInfo
• GPS, Paikkatietoratkaisut
• DOS, OS/2
• Windows
• Toimistosovellukset
• Grafiikka, julkaiseminen, tekninen
   piirtäminen
• WWW, HTML, AJAX, JavaScript
• Tietoliikenne
• Järjestelmä- ja laiteintegraatiot
• TCP/IP, RS232, Langattomat yhteydet
• TETRA, VIRVE
IT-osaaminen
Erityisosaaminen
• Yli 20 vuoden kokemus tietotekniikan hyödyntämisestä  viranomaisten
   turvallisuusratkaisuissa
• Paikkatietoon liittyvät tietotekniset ratkaisut
• Laaja-alainen kokemus TETRA-verkkojen soveltamisesta viranomais- 
   toiminnassa
• Digitaaliset tallenninjärjestelmät
• Operatiivisen hätäkeskustoiminnan ymmärtäminen keskuksissa viettetyjen
   vuosien pohjalta
• Komminikointiprotokollat ja integroituminen erilaisiin laitteisiin kuten
   automaatti-ilmoitinjärjestelmiin
• Turvallisuusviranomaisten (kuten hätäkeskukset ) tietojärjestelmät,
   niiden määrittely, suunnittelu, ohjelmointi, menestyksekäs
   toimittaminen ja    kouluttaminen
Liiketoimintaosaaminen
• Projektien hallinnointi
• Tuotehallinta
• Tekninen markkinointi
• Hankinta, kilpailuttaminen, sopimukset
• Hätäkeskustietojärjestelmät
• Hätäkeskusten varavalvomotoimitukset
• Ensihoidon ja päivystyksen kirjausalusta
• Pelastuslaitosten johtamisjärjestelmät
• Pelastuslaitosten ajoneuvosovellukset
• Sairaankuljetuksen seuranta- ja
   raportointijärjestelmät
• Sairaankuljetuksen laskutusjärjestelmät
• Teollisuuden turvallisuusvalvomot
• Digitaaliset puheentallentimet
• Hätäkeskusten videovalvonta
• Kommunikointijärjestelmät
• Varastoautomaatio
Perhe-elämää
Muistoja menneisyydestä - Lastenhoitoa Chiang Maissa:
Kick Off 1983
• Commodore 64
• Basic
• Simon's Basic
Maailma on kaunis ja hyvä elää sille
Jolla on aikaa ja tilaa unelmille
Ja mielen vapaus, ja mielen vapaus
Copyright © 2013-2015 www.sansaisolutions.com
Harrastuksia
• Perhe
• Matkailu
• Puutarhanhoito ja pihatyöt
• Koiran (Collie) kanssa ulkoilu
• Shakki, taas sitten kun on enemmän aikaa
• Kirjeshakkia aikana, jolloin siirrot
  mietittiin itse ja lähetettin
  postikortilla vastustajalle
  (Nuorten SM-finaalissa)


Tutkinnot ja pätevyys
• Fil.Yo, Tietojenkäsittelyoppi, Turun yliopisto
• Tietoliikenne- ja ohjelmoitikursseja
• Projektipäällikkökurseja mm. Logica
• Johtamis- ja hankintakursseja
Kielet
• suomi äidinkieli
• englanti hyvä
• ruotsi välttävä
• saksa alkeet
• thai hieman
Ulkomaankomennukset
Työtehtävissä Hannu on toiminut myös ulkomailla mm. Saksassa (asiakkaana Stora Enso Oyj) , Kiinassa (yhteistyössä Nokia Tetra-verkot), Italiassa (Tetra) ja Ruotsissa (Ambulanssjukvården Uppsala, Revinge räddningsinstitut, Säkerhets- polisen Stockholm).

Kuvassa vasemmalla Tetra Conferenss in Rome, 2000